ŘÁD SAUNOVÁNÍ

§ 1 CHOVÁNÍ SE V SAUNĚ

 • Saunující se je povinen podrobit se všem pokynům obsluhy sauny (saunaře)
 • V průběhu saunování jsou saunující zásadně nazí (z hygienických a fyziologických důvodů)
 • Úzkostlivě dbají na udržení čistoty prostředí saunové lázně tím, že při sezení na pryčnách prohřívárny, lavicích ochlazovny či šatny a odpočívárny používají k podložení čistý ručník nebo jinou textilní podložku
 • Ve všech prostorách sauny se obezřetně pohybují bosi, anebo v ochranné omývatelné obuvi, kterou odkládají vždy před vstupem do prohřívárny a do bazénu
 • Během saunování se mohou saunující se účastnit klidného a tlumeného rozhovoru s ostatními účastníky
 • saunování. Snaží se chovat korektně a diskrétně k ostatním a přispět tak k plnému prožitku ze saunování a k udržení jeho hygienické, estetické a společenské úrovně
 • V průběhu saunování se nejí, ani nepijí jakékoli nápoje. Nápoje a jídla se konzumují pouze v prostorách sauny, k tomu určených (v gastronomiu)
 • Společné saunování nahých mužů a žen (naturistů) se povoluje v domluvených provozních hodinách. Nepřipouští se společné saunování dětí s nahými dospělými z různých rodin z hygienických a fyziologických důvodů. Výjimka platí pro společné saunování jednotlivé rodiny ve vymezených prostorách a termínech
 • Saunování skupiny dětí se povoluje jedině za přímého dozoru nejméně dvou dospělých osob, které nemusí mít plavky, jestliže rodiče saunujících se dětí s tím souhlasí.

§ 2 PODMÍNKY K SAUNOVÁNÍ

 • Postup správného saunování je názorně vyznačen na vývěsce sauny
 • Saunování je určeno především zdravým osobám
 • Ve veřejné sauně se nesmí nikdo saunovat sám a bez vědomí a dohledu saunaře nebo bez přímé přítomnosti nejméně jedné další osoby
 • K saunování nemají přístup osoby, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění dýchacích cest a zažívací soustavy (horečka, kašel, rýma, zarudlé spojivky, celková schvácenost; anebo průjem, zvracení, bolesti břicha a hlavy, zažloutlou kůží aj.), dále nemocní s kožními chorobami budícími odpor (kožní vyrážky, otevřené hnisající či krvácející rány)
 • Vstup není dovolen osobám, jimž byla nařízena karanténa, anebo kteří jsou bacilonosiči
 • Saunování není vhodné také po předchozích úderech do hlavy
 • Nemocní, trpící jinými chorobami než je uvedeno v tomto řádu, podnikají saunování na vlastní zodpovědnou, i když si vyžádali předchozí radu lékaře
 • Při jakémkoli poranění a při změně zdravotního stavu, vzniklé během saunování, požádá postižený o pomoc. Není-li toho schopen, postarají se ostatní saunující se o přivolání saunaře a poskytnou nezbytnou první pomoc

Sepsal MUDr. Antonín Mikolášek